0866 584 123  0866 584 123 LinkFacebook Zalo

Máy đục gỗ

Sắp xếp theo:

Khổ bàn

Máy đục gỗ nhiều đầu

Công suất đầu đục

Số đầu đục

Chọn mức giá

Câu hỏi thường gặp

Sau khi ký hợp đồng với CNC Việt Hàn và Quý khách đặt cọc tiền theo hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất máy ngay lập tức. Thời gian thông thường để sản xuất xong 01 máy của chúng tôi là 15 ngày. Tuy nhiên số ngày này có thể rút ngắn tùy thuộc vào cấu hình máy, thiết kế kỹ thuật khung cơ khí mà Quý khách đặt hàng.

Sau khi ký hợp đồng với CNC Việt Hàn và Quý khách đặt cọc tiền theo hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất máy ngay lập tức. Thời gian thông thường để sản xuất xong 01 máy của chúng tôi là 15 ngày. Tuy nhiên số ngày này có thể rút ngắn tùy thuộc vào cấu hình máy, thiết kế kỹ thuật khung cơ khí mà Quý khách đặt hàng.

Sau khi ký hợp đồng với CNC Việt Hàn và Quý khách đặt cọc tiền theo hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất máy ngay lập tức. Thời gian thông thường để sản xuất xong 01 máy của chúng tôi là 15 ngày. Tuy nhiên số ngày này có thể rút ngắn tùy thuộc vào cấu hình máy, thiết kế kỹ thuật khung cơ khí mà Quý khách đặt hàng.

Máy khắc CNC mini VHC1015-4
Máy khắc CNC mini VHC1015-4
VHC1015-4
Máy khắc CNC mini VHC1015-4
130,000,000đ
Máy khắc CNC mini VHC1325-4
Máy khắc CNC mini VHC1325-4
VHC1325-4
Máy khắc CNC mini VHC1325-4
145,000,000đ
Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHC1625-4
Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHC1625-4
VHC1625-4
Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHC1625-4
150,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHC1825-4
 Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHC1825-4
VHC1825-4
Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHC1825-4
155,000,000đ
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VHB1625-4
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VHB1625-4
VHB1625-4
Máy đục gỗ CNC 4 đầu VHB1625-4
160,000,000đ
 Máy đục gỗ cnc 4 đầu VHB 1825-4
 Máy đục gỗ cnc 4 đầu VHB 1825-4
VHB1825-4
Máy đục gỗ cnc 4 đầu VHB 1825-4
165,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHB2025-4
 Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHB2025-4
VHB2025-4
Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHB2025-4
170,000,000đ
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH1625-4
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH1625-4
VH1625-4
Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH1625-4
170,000,000đ
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH1825-4
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH1825-4
VH1825-4
Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH1825-4
175,000,000đ
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH 2025-4
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH 2025-4
VH 2025-4
Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH 2025-4
185,000,000đ
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VHS1625-4
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VHS1625-4
VHS1625-4
Máy đục gỗ CNC 4 đầu VHS1625-4
194,000,000đ
 Máy đục gỗ cnc 4 đầu VHS1825-4
 Máy đục gỗ cnc 4 đầu VHS1825-4
VHS1825-4
Máy đục gỗ cnc 4 đầu VHS1825-4
215,000,000đ
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHC1825-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHC1825-6
VHC1825-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHC1825-6
175,000,000đ
Máy khắc gỗ CNC 6 đầu VHB1625-6
Máy khắc gỗ CNC 6 đầu VHB1625-6
VHB1625-6
Máy khắc gỗ CNC 6 đầu VHB1625-6
180,000,000đ
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHC2025-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHC2025-6
VHC2025-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHC2025-6
180,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB1825-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB1825-6
VHB1825-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB1825-6
185,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB2518-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB2518-6
VHB2518-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB2518-6
190,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB2025-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB2025-6
VHB2025-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB2025-6
190,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH1625-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH1625-6
VH1625-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH1625-6
190,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH 1825-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH 1825-6
VH1825-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH 1825-6
195,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH 2025-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH 2025-6
VH2025-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH 2025-6
200,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 1625-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 1625-6
VHS1625-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 1625-6
214,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 1825-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 1825-6
VHS1825-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 1825-6
234,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 2025-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 2025-6
VHS2025-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 2025-6
260,000,000đ
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHB2518-8
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHB2518-8
VHB2518-8
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHB2518-8
20,000,000đ
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHC2518-8
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHC2518-8
VHC2518-8
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHC2518-8
190,000,000đ
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHC2025-8
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHC2025-8
VHC2025-8
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHC2025-8
190,000,000đ
Máy khắc gỗ CNC - Tiêu chuẩn Quốc tê ISO9001:2015 - VHB2025-8
Máy khắc gỗ CNC - Tiêu chuẩn Quốc tê ISO9001:2015 - VHB2025-8
VHB2025-8
Máy khắc gỗ CNC - Tiêu chuẩn Quốc tê ISO9001:2015 - VHB2025-8
200,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2518-8
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2518-8
VH2518-8
Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2518-8
215,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2025-8
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2025-8
VH2025-8
Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2025-8
215,000,000đ
 Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHB2518-8-2Z
 Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHB2518-8-2Z
VHB2518-8-2Z
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHB2518-8-2Z
220,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2025-8-2B
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2025-8-2B
VH2025-8-2B
Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2025-8-2B
225,000,000đ
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VHS2518-8
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VHS2518-8
VHS2518-8
Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VHS2518-8
263,000,000đ
Máy đục vi tính 10 đầu VHC3217-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu VHC3217-10-2Z
VHC3217-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu VHC3217-10-2Z
237,000,000đ
Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VHB2518-10
Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VHB2518-10
VHB2518-10
Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VHB2518-10
245,000,000đ
Máy đục vi tính 10 đầu VHB2518-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu VHB2518-10-2Z
VHB2518-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu VHB2518-10-2Z
255,000,000đ
 Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VHB3418-10-2Z
 Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VHB3418-10-2Z
VHB3418-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VHB3418-10-2Z
265,000,000đ
 Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VH2518-10-2Z
 Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VH2518-10-2Z
VH2518-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VH2518-10-2Z
275,000,000đ
 Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VH3418-10-2Z
 Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VH3418-10-2Z
VH3418-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VH3418-10-2Z
280,000,000đ
 Máy đục vi tính 10 đầu cao cấp VHS3418-10-2Z
 Máy đục vi tính 10 đầu cao cấp VHS3418-10-2Z
VHS3418-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu cao cấp VHS3418-10-2Z
350,000,000đ
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHC3217-12-2Z
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHC3217-12-2Z
VHC3217-12-2Z
Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHC3217-12-2Z
249,000,000đ
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHB3418-12-2Z
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHB3418-12-2Z
VHB3418-12-2Z
Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHB3418-12-2Z
270,000,000đ
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHB2518-12-2Z
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHB2518-12-2Z
VHB2518-12-2Z
Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHB2518-12-2Z
270,000,000đ
Máy đục vi tính 12 đầu VH2518-12-2Z
Máy đục vi tính 12 đầu VH2518-12-2Z
VH2518-12-2Z
Máy đục vi tính 12 đầu VH2518-12-2Z
285,000,000đ
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VH3418-12-2Z
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VH3418-12-2Z
VH3418-12-2Z
Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VH3418-12-2Z
295,000,000đ
 Máy đục vi tính 12 đầu cao cấp VHS3418-12-2Z
 Máy đục vi tính 12 đầu cao cấp VHS3418-12-2Z
VHS3418-12-2Z
Máy đục vi tính 12 đầu cao cấp VHS3418-12-2Z
390,000,000đ
Máy đục gỗ 3D Mini VHB1015-2
Máy đục gỗ 3D Mini VHB1015-2
VHB1015-2
Máy đục gỗ 3D Mini VHB1015-2
120,000,000đ
Máy cnc khắc gỗ 2 mũi VHC1625-2-Tiêu chuẩn Quốc tế ISO9001:2015
Máy cnc khắc gỗ 2 mũi VHC1625-2-Tiêu chuẩn Quốc tế ISO9001:2015
VHC1625-2
Máy cnc khắc gỗ 2 mũi VHC1625-2-Tiêu chuẩn Quốc tế ISO9001:2015
135,000,000đ
 MÁY ĐIÊU KHẮC GỖ 3D VHB1625-2
 MÁY ĐIÊU KHẮC GỖ 3D VHB1625-2
VHB1625-2
MÁY ĐIÊU KHẮC GỖ 3D VHB1625-2
145,000,000đ
 MÁY ĐIÊU KHẮC GỖ CNC 3D VHB1825-2
 MÁY ĐIÊU KHẮC GỖ CNC 3D VHB1825-2
VHB1825-2
MÁY ĐIÊU KHẮC GỖ CNC 3D VHB1825-2
160,000,000đ
Máy đục gỗ 3D Mini VHB1015-2
Máy đục gỗ 3D Mini VHB1015-2
VHB1015-2
Máy đục gỗ 3D Mini VHB1015-2
120,000,000đ
Máy khắc CNC mini VHC1015-4
Máy khắc CNC mini VHC1015-4
VHC1015-4
Máy khắc CNC mini VHC1015-4
130,000,000đ
Máy khắc CNC mini VHC1325-4
Máy khắc CNC mini VHC1325-4
VHC1325-4
Máy khắc CNC mini VHC1325-4
145,000,000đ
Máy đục tượng gỗ Mini VHT3012-2
Máy đục tượng gỗ Mini VHT3012-2
VHT3012-2
Máy đục tượng gỗ Mini VHT3012-2
Liên hệ
 Máy phay cắt nhôm và kim loại màu VHN1010-1×7.5kw
 Máy phay cắt nhôm và kim loại màu VHN1010-1×7.5kw
VHN10101x7,5KW
Máy phay cắt nhôm và kim loại màu VHN1010-1×7.5kw
250,000,000đ

Các dây chuyền

Máy đục gỗ

Mr Hậu

Trụ sở TP.HCM

Mr Hậu - GĐ Chi Nhánh

0336225665
MsPhượng Nguyễn

Trụ sở Hà Nội

MsPhượng Nguyễn

0866584123
Mr Hồng Nhân

Trụ sở TP.HCM

Mr Hồng Nhân - NV KD

0984342566
Mr Lê Minh

Trụ sở Hà Nội

Mr Lê Minh

0968471366
Mr Ngọc Khánh

Trụ sở Hà Nội

Mr Ngọc Khánh

0963146366
Ms Tố Như

Đại lý Phú Yên

Ms Tố Như - Tư vấn máy Gỗ

0912056898