0866 584 123  0866 584 123 LinkFacebook Zalo

Máy đục gỗ

Sắp xếp theo:

Khổ bàn

Máy đục gỗ nhiều đầu

Công suất đầu đục

Số đầu đục

Chọn mức giá

Câu hỏi thường gặp

Sau khi ký hợp đồng với CNC Việt Hàn và Quý khách đặt cọc tiền theo hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất máy ngay lập tức. Thời gian thông thường để sản xuất xong 01 máy của chúng tôi là 15 ngày. Tuy nhiên số ngày này có thể rút ngắn tùy thuộc vào cấu hình máy, thiết kế kỹ thuật khung cơ khí mà Quý khách đặt hàng.

Sau khi ký hợp đồng với CNC Việt Hàn và Quý khách đặt cọc tiền theo hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất máy ngay lập tức. Thời gian thông thường để sản xuất xong 01 máy của chúng tôi là 15-25 ngày tuỳ đặc thù từng máy. Tuy nhiên số ngày này có thể rút ngắn tùy thuộc vào cấu hình máy, thiết kế kỹ thuật khung cơ khí mà Quý khách đặt hàng.

Sau khi ký hợp đồng với CNC Việt Hàn và Quý khách đặt cọc tiền theo hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất máy ngay lập tức. Thời gian thông thường để sản xuất xong 01 máy của chúng tôi là 15 ngày. Tuy nhiên số ngày này có thể rút ngắn tùy thuộc vào cấu hình máy, thiết kế kỹ thuật khung cơ khí mà Quý khách đặt hàng.

Máy khắc CNC mini VHC1015-4
Máy khắc CNC mini VHC1015-4
VHC1015-4
Máy khắc CNC mini VHC1015-4
Liên hệ
Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHC1625-4
Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHC1625-4
VHC1625-4
Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHC1625-4
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHC1825-4
 Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHC1825-4
VHC1825-4
Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHC1825-4
Liên hệ
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VHB1625-4
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VHB1625-4
VHB1625-4
Máy đục gỗ CNC 4 đầu VHB1625-4
Liên hệ
 Máy đục gỗ cnc 4 đầu VHB 1825-4
 Máy đục gỗ cnc 4 đầu VHB 1825-4
VHB1825-4
Máy đục gỗ cnc 4 đầu VHB 1825-4
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHB2025-4
 Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHB2025-4
VHB2025-4
Máy đục gỗ vi tính 4 đầu VHB2025-4
Liên hệ
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VHS1625-4
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VHS1625-4
VHS1625-4
Máy đục gỗ CNC 4 đầu VHS1625-4
Liên hệ
 Máy đục gỗ cnc 4 đầu VHS1825-4
 Máy đục gỗ cnc 4 đầu VHS1825-4
VHS1825-4
Máy đục gỗ cnc 4 đầu VHS1825-4
Liên hệ
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH1625-4
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH1625-4
VH1625-4
Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH1625-4
Liên hệ
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH1825-4
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH1825-4
VH1825-4
Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH1825-4
Liên hệ
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH 2025-4
 Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH 2025-4
VH 2025-4
Máy đục gỗ CNC 4 đầu VH 2025-4
Liên hệ
Máy khắc CNC mini VHC1325-4
Máy khắc CNC mini VHC1325-4
VHC1325-4
Máy khắc CNC mini VHC1325-4
Liên hệ
Máy khắc gỗ CNC 6 đầu VHB1625-6
Máy khắc gỗ CNC 6 đầu VHB1625-6
VHB1625-6
Máy khắc gỗ CNC 6 đầu VHB1625-6
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB1825-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB1825-6
VHB1825-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB1825-6
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB2518-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB2518-6
VHB2518-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB2518-6
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB2025-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB2025-6
VHB2025-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHB2025-6
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH1625-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH1625-6
VH1625-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH1625-6
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH 2025-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH 2025-6
VH2025-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH 2025-6
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH 1825-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH 1825-6
VH1825-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VH 1825-6
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 1825-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 1825-6
VHS1825-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 1825-6
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 1625-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 1625-6
VHS1625-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 1625-6
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 2025-6
 Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 2025-6
VHS2025-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHS 2025-6
Liên hệ
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHC2025-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHC2025-6
VHC2025-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHC2025-6
Liên hệ
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHC1825-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHC1825-6
VHC1825-6
Máy đục gỗ vi tính 6 đầu VHC1825-6
175,000,000đ
Máy khắc gỗ CNC - Tiêu chuẩn Quốc tê ISO9001:2015 - VHB2025-8
Máy khắc gỗ CNC - Tiêu chuẩn Quốc tê ISO9001:2015 - VHB2025-8
VHB2025-8
Máy khắc gỗ CNC - Tiêu chuẩn Quốc tê ISO9001:2015 - VHB2025-8
Liên hệ
 Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHB2518-8-2Z
 Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHB2518-8-2Z
VHB2518-8-2Z
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHB2518-8-2Z
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2518-8
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2518-8
VH2518-8
Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2518-8
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2025-8
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2025-8
VH2025-8
Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2025-8
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2025-8-2B
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2025-8-2B
VH2025-8-2B
Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VH2025-8-2B
Liên hệ
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHC2518-8
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHC2518-8
VHC2518-8
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHC2518-8
Liên hệ
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHC2025-8
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHC2025-8
VHC2025-8
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHC2025-8
Liên hệ
 Máy cắt tấm nhựa đài loan 8 đầu
 Máy cắt tấm nhựa đài loan 8 đầu
VH3418-8-2Z
Máy cắt tấm nhựa đài loan 8 đầu
Liên hệ
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VHS2518-8
 Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VHS2518-8
VHS2518-8
Máy đục gỗ vi tính 8 đầu đa năng VHS2518-8
Liên hệ
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHB2518-8
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHB2518-8
VHB2518-8
Máy đục gỗ 8 đầu đa năng VHB2518-8
200,000,000đ
Máy đục vi tính 10 đầu VHB2518-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu VHB2518-10-2Z
VHB2518-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu VHB2518-10-2Z
Liên hệ
 Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VHB3418-10-2Z
 Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VHB3418-10-2Z
VHB3418-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VHB3418-10-2Z
Liên hệ
 Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VH2518-10-2Z
 Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VH2518-10-2Z
VH2518-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VH2518-10-2Z
Liên hệ
 Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VH3418-10-2Z
 Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VH3418-10-2Z
VH3418-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VH3418-10-2Z
Liên hệ
 Máy đục vi tính 10 đầu cao cấp VHS3418-10-2Z
 Máy đục vi tính 10 đầu cao cấp VHS3418-10-2Z
VHS3418-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu cao cấp VHS3418-10-2Z
Liên hệ
Máy đục vi tính 10 đầu VHC3217-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu VHC3217-10-2Z
VHC3217-10-2Z
Máy đục vi tính 10 đầu VHC3217-10-2Z
Liên hệ
Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VHB2518-10
Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VHB2518-10
VHB2518-10
Máy đục vi tính 10 đầu đa năng VHB2518-10
255,000,000đ
Máy đục vi tính 12 đầu VH2518-12-2Z
Máy đục vi tính 12 đầu VH2518-12-2Z
VH2518-12-2Z
Máy đục vi tính 12 đầu VH2518-12-2Z
Liên hệ
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHB2518-12-2Z
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHB2518-12-2Z
VHB2518-12-2Z
Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHB2518-12-2Z
Liên hệ
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VH3418-12-2Z
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VH3418-12-2Z
VH3418-12-2Z
Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VH3418-12-2Z
Liên hệ
 Máy đục vi tính 12 đầu cao cấp VHS3418-12-2Z
 Máy đục vi tính 12 đầu cao cấp VHS3418-12-2Z
VHS3418-12-2Z
Máy đục vi tính 12 đầu cao cấp VHS3418-12-2Z
Liên hệ
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHC3217-12-2Z
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHC3217-12-2Z
VHC3217-12-2Z
Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHC3217-12-2Z
Liên hệ
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHB3418-12-2Z
 Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHB3418-12-2Z
VHB3418-12-2Z
Máy đục vi tính 12 đầu đa năng VHB3418-12-2Z
270,000,000đ
Máy đục gỗ 3D Mini VHB1015-2
Máy đục gỗ 3D Mini VHB1015-2
VHB1015-2
Máy đục gỗ 3D Mini VHB1015-2
Liên hệ
Máy cnc khắc gỗ 2 mũi VHC1625-2-Tiêu chuẩn Quốc tế ISO9001:2015
Máy cnc khắc gỗ 2 mũi VHC1625-2-Tiêu chuẩn Quốc tế ISO9001:2015
VHC1625-2
Máy cnc khắc gỗ 2 mũi VHC1625-2-Tiêu chuẩn Quốc tế ISO9001:2015
Liên hệ
 MÁY ĐIÊU KHẮC GỖ 3D VHB1625-2
 MÁY ĐIÊU KHẮC GỖ 3D VHB1625-2
VHB1625-2
MÁY ĐIÊU KHẮC GỖ 3D VHB1625-2
Liên hệ
 MÁY ĐIÊU KHẮC GỖ CNC 3D VHB1825-2
 MÁY ĐIÊU KHẮC GỖ CNC 3D VHB1825-2
VHB1825-2
MÁY ĐIÊU KHẮC GỖ CNC 3D VHB1825-2
Liên hệ
Máy khắc CNC mini VHC1015-4
Máy khắc CNC mini VHC1015-4
VHC1015-4
Máy khắc CNC mini VHC1015-4
Liên hệ
Máy đục gỗ 3D Mini VHB1015-2
Máy đục gỗ 3D Mini VHB1015-2
VHB1015-2
Máy đục gỗ 3D Mini VHB1015-2
Liên hệ
 Máy đục tượng Mini đường kính 30 dài 1,2m VHT3012-2
 Máy đục tượng Mini đường kính 30 dài 1,2m VHT3012-2
VHT3012-2
Máy đục tượng Mini đường kính 30 dài 1,2m VHT3012-2
Liên hệ
Máy khắc CNC mini VHC1325-4
Máy khắc CNC mini VHC1325-4
VHC1325-4
Máy khắc CNC mini VHC1325-4
Liên hệ
Máy đục tượng gỗ Mini VHT3012-2
Máy đục tượng gỗ Mini VHT3012-2
VHT3012-2
Máy đục tượng gỗ Mini VHT3012-2
Liên hệ
 Máy phay cắt nhôm và kim loại màu VHN1010-1×7.5kw
 Máy phay cắt nhôm và kim loại màu VHN1010-1×7.5kw
VHN10101x7,5KW
Máy phay cắt nhôm và kim loại màu VHN1010-1×7.5kw
250,000,000đ

Máy CNC đục khắc gỗ vi tính 3D nên chọn máy thế nào phù hợp?

Thời đại công nghệ 4.0, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều gắn liền với máy móc, thiết bị tự động hóa hiện đại. Không nằm ngoài quy luật đó, ngành gỗ tự nhiên cũng đã chuyển đổi từ thủ công sang công nghệ hiện đại trong nhiều năm qua. Không ít người đã sửa dụng Máy CNC đục khắc gỗ vi tính 3D để phục vụ sản xuất kinh doanh. Để tìm hiểu Máy đục gỗ vi tính giá bao nhiêu, Giá máy đục gỗ CNC, Máy khắc gỗ cnc 3D giá bao nhiêu, Máy CNC gỗ mua ở đâu tốt, các bạn hãy đọc bài viết dưới đây để tìm trả lời những câu hỏi của mình.

Trước hết chúng ta tìm hiểu Máy cnc khắc gỗ, máy đục gỗ vi tính là gì?

CNC được viết tắt từ tên tiếng anh là Computer(ized) Numerical(ly) Control(led) - điều khiển bằng máy tính, hiểu một cách đơn giản là con người đã sử dụng cộng nghệ máy vi tính để sản xuất ra các loại máy cơ khí chính xác như: máy đục gỗ vi tính, máy cnc khắc gỗ, máy đục gỗ, máy cơ khí, máy laser… và rất nhiều các loại máy khác phục vụ cho mỗi ngành sản xuất. Trong lĩnh vực điêu khắc gỗ 2d, 3d và 4d nhờ có công nghệ máy cnc ra đời mà con người đã khai thác được những công năng của trí tuệ nhân tạo này để tạo ra những tác phẩm tranh gỗ, tượng gỗ đẹp, sắc nét và tốc độ gia công nhanh hơn rất nhiều so với cách làm thủ công truyền thống, độ chính xác rất cao và không phụ thuộc vào tay nghề của người thợ nữa.

Có những loại máy đục gỗ nào?

Do tính chất và đặc thù của sản phẩm mà nhà sản xuất sẽ tạo ra những chiếc máy cnc khắc gỗ hay còn gọi là máy đục gỗ vi tính để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nếu bạn chỉ sản xuất ra những bức tranh gỗ, đá, xốp trên mặt phẳng có độ dày mỏng khác nhau thì về cơ bản bạn chỉ cần đầu tư máy cnc khắc 3d. Máy cnc khắc gỗ 3D có nhiều cấu hình như máy cnc 1 đầu, 2 đầu, 4 đầu, 6 đầu, 8 đầu khắc và có thể lên tới 16 đầu khắc. Bạn có thể đục 1 lúc được nhiều sản phẩm giống nhau với độ nông sâu tùy ý và đục đối vế với 8 đầu khắc trở lên.

  • Máy đục gỗ cnc 1 đầu, 2 đầu

Ưu điểm của loại máy này là giá cả thấp, có thể tùy chọn kích thước máy theo nhu cầu sản phẩm. Bạn có thể cấu hình máy tiêu chuẩn để cắt hoặc khắc những khổ ván tiêu chuẩn là 1,22mx2,44m và lắp thêm bộ mặt bàn và máy hút chân không thể phục vụ cho việc cắt ván công nghiệp và khắc 3D sử dụng trên 1 đầu hoặc 2 đầu cắt. Khi sử dụng 1 đầu máy có thể cắt hoặc khắc hết hành trình nên rất phù hợp với những bức tranh lớn và dài, thậm chí có thể đặt máy dài từ 2,5m – 4, 5 mét tùy ý khách hàng.

Nhược điểm là năng suất cắt khắc không được nhanh vì chỉ sử dụng trên 1 đầu, nếu dùng cho cắt ván công nghiệp hoặc làm nội thất thì bạn sẽ phải mất thời gian thay mũi nên tốc độ làm việc sẽ chậm hơn máy nhiều đầu.

Máy đục gỗ  - 2 đầu

Máy đục gỗ cnc 2 đầu

Ưu điểm của dòng máy này là giá cả hợp lí, một lúc có thể khắc cùng lúc 4 đến 6 bức tranh giống nhau với tốc độ liên tục nên nó khá phù hợp với những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ. Một dòng máy được khách hàng mua nhiều nhất trong những dòng máy khắc đục vi tính. Khách hàng chỉ cần tăng công suất đầu khắc và tính toán xem phôi gỗ dài rộng để đặt hàng với nhà sản xuất. Khổ máy trung bình từ 1600x2500mm; 1800mmx2500mm có thể rộng đến 2200mm, 2500mm tùy nhu cầu. Đặc biệt là nên xem xét đến hệ thống động cơ, khung cơ khí máy, cũng như là chất lượng của thanh trượt vuông. Vì trên thị trường sử dụng những dòng thanh ray của Trung Quốc, Đài Loan và có những đơn vị sử dụng ray tốt và đắt tiền của Ý, nên cũng quyết định rất lớn đến độ chính xác cũng như độ bền của máy. Chi tiết tham khảo tại đây.

Máy đục gỗ vi tính - 4 đầu

Máy đục gỗ cnc 4 đầu đục

  • Máy cnc khắc gỗ đục vi tính 8-10-12 đầu....

Đối với dòng máy này thì khách hàng có nhiều hơn sự lựa chọn, thay vì đục 8 hoặc 10,12 sản phẩm đồng thời thì có thể đục đối vế. Cấu hình máy yêu cầu rộng hơn với số trục Z 02 trục  để đáp ứng với công năng sử dụng của máy. Sản phẩm được các cơ sở gia công với số lượng vừa và lớn cần năng suất sản lượng tăng và hoạt động liên tục trong thời gian dài. Lời khuyên của nhà sản xuất là bạn nên lựa chọn công suất đầu đục từ 2,2kw trở lến đến 3,2kw cho bền củ đục và cũng nên mua thêm 1,2 củ đục dự phòng trong trường hợp rơ bi, tắc nước…hoặc cháy củ đục để khỏi gián đoạn thời gian chờ của máy.

máy đục gỗ vi tính 12 đầu

Máy cnc khắc gỗ

Bộ điều khiển CNC của máy đục gỗ

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy sử dụng bộ điều khiển khác nhau. Tuy nhiên mỗi nhà sản xuất đều có sự lựa chọn riêng của mình. Đối với máy cnc đục khắc gỗ 3D thì với cấu hình cũ các đơn vị thường sử dụng card v5 nhưng hiện nay có thêm nhiều lựa chọn nữa với bộ điều khiển khác như: shanlong S100, shanlong S200, Nc Studio V8 xịn và có loại nhái, NC Studio V5..

Ưu điểm của bộ điều khiển Shanlong S100, S200 là bạn không cần phải trang bị cho mình 1 bộ máy tính rời để chạy. Nó có thế kế gắn với nam châm để hút chặt với tủ nên việc di chuyển tủ điện không sợ ảnh hưởng, cũng không cần phải trang bị thêm máy tính hay màn hình. Giao diện tiếng việt dễ sử dụng với số ít những nút phức tạp nên người lớn tuổi vẫn có thể nhìn vào đó để thao tác, vận hành. Cấu hình hỗ trợ cho cắt khắc, phay ...2d, 3d và có thể đục tròn được với bộ S100. Bộ điều khiển S200 thì cấu hình cao hơn, tuy nhiên S200 thường được sử dụng cho máy cnc điều khiển 4 trục đồng thời (đục tượng) nhiều hơn.

     + Giá thành của S100 và S200 cao hơn nhiều so với card v5.

     + Bộ điều khiển cầm tay di chuyển ra khỏi vị trí tủ điện để setup dao thuận thiện hơn

          - Không lo bị visut, có bản quyền

          - Có thể thay thế toàn bộ cây máy tính, kết nối trực tiếp tới màn hình máy tính chỉ cần cắm Usb chương trình vào là chạy

          - Chạy ổn định

          - Thích hợp cho các máy CNC 1 đầu, máy cắt quảng cáo, máy CNC 3 trục.

          - Hỗ trợ xử lý tập tin các định dạng ENG hoặc G-Code tiêu chuẩn.

          - Có Input cảnh báo lỗi Servo và các cữ hành trình

          - Hỗ trợ việc lựa chọn dòng lệnh bất kỳ để bắt đầu chạy

Với bộ điều khiển card v5, card v8 thì nó sẽ hỗ trợ khắc 3d, 3 trục đồng thời nhưng không tích hợp để chạy 4 trục. Tuy nhiên, với bộ điều khiển V8 thì nó là bộ điều khiển có bản quyền, có cấu hình mở, có thể chạy được máy 2, 3 đầu độc lập dùng cho cắt gỗ công nghiệp nhưng bạn nên lưu ý nhé kẻo mua phải loại không chính hãng. Card v5 thì giá rẻ nhất trong các bộ điều khiển nên cấu hình có sự hạn chế nhất định.

Nên chọn máy cnc khắc gỗ, máy đục gỗ vi tính như thế nào cho phù hợp:

Bạn muốn lựa chọn máy khắc gỗ, máy đục vi tính cho phù hợp với mục đích sử dụng thì nên tham khảo thị trường, tham khảo những người cùng nghề. Nếu bạn thiên về khắc và cắt gỗ, cắt quảng cáo nên chọn máy 1 đầu đa năng, còn đục gỗ chuyên dụng nên chọn máy có ít nhất 4 đầu trở lên vì cùng thời gian chạy như nhau, làm file như nhau nên lựa chọn máy từ 4-6 đầu là hợp lí. Giá cả phù hợp từ 150tr trở lên là bạn có một máy phù hợp với nhu cầu của mình.

Sản lượng nhiều, nên chọn máy từ 8 đầu trở lên thậm chí đến 16 đầu để đáp ứng được năng suất, hơn nữa chúng còn tiết kiệm diện tích đặt máy thay vì mua 2 máy 4 đầu.

Nếu bạn thiên về đục chân sập hoặc trụ cầu thang có phôi dày trên 25cm và 30cm trở xuống nên đặt mua máy có gầm cao để đảm bảo đục được sản phẩm của mình. Máy đục gỗ vi tính cũng có thể đục được phôi dày tới 40 và nhà sản xuất sẽ thiết kế cho bạn một con máy phù hợp và phải dùng củ đục công suất lớn tầm 3,2kw để cho tuổi thọ củ đục được bền hơn, hạn chế hỏng bi hơn.

Giá máy đục gỗ CNC tại Việt Nam là bao nhiêu?

Giá máy CNC gỗ phụ thuộc vào cấu hình máy và nhu cầu mà bạn lựa chọn. Cấu hình máy đục gỗ cnc thường liên quan đến: Khổ máy, số đầu đục, công suất đầu đục, bộ điều khiển, hệ thống ray trượt, và một số phụ kiện khác... Máy có khổ bàn máy X=1600mm, Y=2500mm sẽ rẻ hơn máy có khổ bàn lớn hơn, máy sử dụng nhiều đầu đục ( spindle - động cơ trục chính) thì đắt hơn máy sử dụng ít đầu đục, máy có công suất đầu đục nhỏ hơn sẽ rẻ hơn máy có công suất đầu đục lớn. Lựa chọn bộ điều khiển CNC cũng ảnh hưởng khá nhiều đến giá máy đục gỗ cnc, ví dụ: bộ điều khiển cao cấp Shanlong S100 sẽ đắt hơn bộ điều khiển NC Studio V5 sử dụng thông qua hệ điều hành máy tính... Như vậy giá máy cnc gỗ tại Việt Nam có khoảng giá như sau:

   + Máy CNC gỗ 2 đầu giá từ: 120.000.000đ

   + Máy điêu khắc gỗ 4 đầu giá từ: 130.000.000đ

   + Máy đục gỗ vi tính 6 đầu giá từ: 175.000.000đ

   + Máy đục gỗ 8 đầu giá từ: 190.000.000đ

   + Máy CNC khắc gỗ 10 đầu giá từ: 237.000.000đ

   + Máy đục gỗ cnc 12 đầu giá từ: 249.000.000đ

>>>>> Xem chi tiết giá máy cnc gỗ tại đây<<<<<

Mua máy đục gỗ vi tính ở đâu tốt?

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy đặc biệt là máy cũ đã qua sử dụng được bán rất nhiều, tuy nhiên nếu bạn không biết gì về máy, và không biết vẽ mẫu cũng như sử dụng máy thì nên chọn một đơn vị uy tín và có cam kết đào tạo, bảo hành hỗ trợ bạn trọn đời. Cấu hình máy tốt, đạt tiêu chuẩn iso, cũng như có đội ngũ bảo hành chuyển giao chuyên nghiệp để hỗ trợ bạn mỗi khi máy gặp sự cố và họ sẽ không bỏ rơi bạn sau khi bạn mua máy. Linh kiện từ hệ thống điện, động cơ, hệ thống ray trượt, thanh trượt vuông đến phần khung nó quyết định đến giá thành, độ bền và độ chính xác của máy. Vì vậy trước khi bạn quyết định chọn mua cho mình 1 con máy khắc gỗ, đục gỗ vi tính cần phải đến tận nơi sản xuất để tìm hiều nhưng yếu tố trên để có quyết định đúng đắn.

"Có rất nhiều đơn vị bán máy giá rẻ, thậm chí họ bán phá giá thị trường nhưng ngược lại chế độ bảo hành kém, không có người đi bảo hành do không đủ tiền chi trả cho đội ngũ nhân sự bảo hành vì bán quá rẻ. Hoặc cũng có những đơn vị cho nợ một khoản tiền nhưng sau đó, khi cần họ đến bảo hành thì họ làm ngơ coi như số tiền đó để đơn vị mua máy đi thuê đơn vị khác về bảo hành, nhưng số tiền nhỏ làm sao đủ thuê?.. Hoặc tệ hơn, nhiều đơn vị bán máy nhưng không đào tạo thiết kế, không đào tạo vận hành hoặc có đào tạo thì chỉ đào tạo 2-3 ngày dẫn đến lượng kiến thức không đủ để làm chủ công nghệ máy móc hiện đại này. Bạn thử nghĩ: nếu dừng máy 1 ngày không có người đến sửa chữa, bảo hành thì sẽ thất thu bao nhiêu tiền cho doanh nghiệp bạn??? 10 triệu, 20 triệu hay 30 triệu vẫn không quan trọng bằng chính uy tín doanh nghiệp của bạn phải trả khi lỡ hẹn với khách hàng. 

cnc việt hàncnc việt hàn 2020

Đào tạo tại CNC Việt HànXưởng công ty Việt hàn

>>>Tham khảo thêmTop 5 Công ty CNC Việt Nam và Máy chế biến gỗ Uy tín 2020

Trên đây là những loại máy móc cần thiết nếu bạn muốn setup một xưởng nội thất chuyên nghiệp có tính cạnh tranh cả về mẫu mã, chất lượng và năng suất của sản phẩm. Mọi thông tin chi tiết về thông số, giá cả của các loại máy cắt gỗ công nghiệp xin mời các bạn tham khảo tại https://cncviethan.com/may-duc-go-vi-tinh hoặc liên hệ tới số điện thoại sau để được tư vấn giải đáp.

Địa chỉ: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CNC VIỆT HÀN

  • Trụ sở Hà Nội: Số 166 Đường Tựu Liệt, Thanh Trì Hà Nội

Điện thoại: Mrs.Phượng 0866 584 123

Website: https://cncviethan.com  

  • Trụ sở TP HCM: Số 64 đường TX 31, Phường Thạnh Xuân, Q12

Điện thoại: Mr.Hậu 0915 845 254.

 

Các dây chuyền

Máy đục gỗ

Mrs Phượng Nguyễn

Trụ sở Hà Nội

Mrs Phượng Nguyễn

0866584123 - 0965642566
Ms Tố Như

Đại lý Phú Yên

Ms Tố Như - Tư vấn máy Gỗ

0912056898