0866 584 123  0866 584 123 LinkFacebook Zalo

Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng

Sắp xếp theo:

Chọn theo kiểu máy

Số đầu tượng

Chọn theo đường kính

Chọn mức giá

Câu hỏi thường gặp

Sau khi ký hợp đồng với CNC Việt Hàn và Quý khách đặt cọc tiền theo hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất máy ngay lập tức. Thời gian thông thường để sản xuất xong 01 máy của chúng tôi là 15 ngày. Tuy nhiên số ngày này có thể rút ngắn tùy thuộc vào cấu hình máy, thiết kế kỹ thuật khung cơ khí mà Quý khách đặt hàng.

Sau khi ký hợp đồng với CNC Việt Hàn và Quý khách đặt cọc tiền theo hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất máy ngay lập tức. Thời gian thông thường để sản xuất xong 01 máy của chúng tôi là 15 ngày. Tuy nhiên số ngày này có thể rút ngắn tùy thuộc vào cấu hình máy, thiết kế kỹ thuật khung cơ khí mà Quý khách đặt hàng.

Sau khi ký hợp đồng với CNC Việt Hàn và Quý khách đặt cọc tiền theo hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất máy ngay lập tức. Thời gian thông thường để sản xuất xong 01 máy của chúng tôi là 15 ngày. Tuy nhiên số ngày này có thể rút ngắn tùy thuộc vào cấu hình máy, thiết kế kỹ thuật khung cơ khí mà Quý khách đặt hàng.

Máy cnc đục tượng kết hợp đục phẳng VHT 8030-8-2T80
Máy cnc đục tượng kết hợp đục phẳng VHT 8030-8-2T80
VHT8030-8-2T80
Máy cnc đục tượng kết hợp đục phẳng VHT 8030-8-2T80
Liên hệ
Máy đục phẳng kết hợp đục tượng xốp khổ lớn đường kính phôi 60cm dài 2,2m
Máy đục phẳng kết hợp đục tượng xốp khổ lớn đường kính phôi 60cm dài 2,2m
VHT1625-1T60
Máy đục phẳng kết hợp đục tượng xốp khổ lớn đường kính phôi 60cm dài 2,2m
320,000,000đ
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng VHT1625-4-1T60
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng VHT1625-4-1T60
VHT1625-4-1T60
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng VHT1625-4-1T60
330,000,000đ
 Máy đục Tượng gỗ đường kính lớn 60cm đầu đục 5,5kw kết hợp đục phẳng VHT2030-6-1T60
VHT2030-6-1T60
Máy đục Tượng gỗ đường kính lớn 60cm đầu đục 5,5kw kết hợp đục phẳng VHT2030-6-1T60
375,000,000đ
 Máy CNC đục tượng chuyên dụng VHT6018-2B-1Z
 Máy CNC đục tượng chuyên dụng VHT6018-2B-1Z
VHT6018-2B-1Z
Máy CNC đục tượng chuyên dụng VHT6018-2B-1Z
440,000,000đ
 Máy đục tượng chuyên dụng VHT6018-2B
 Máy đục tượng chuyên dụng VHT6018-2B
VHT6018-2B
Máy đục tượng chuyên dụng VHT6018-2B
450,000,000đ
 Máy đục tượng chuyên dụng VHT6022-2B
 Máy đục tượng chuyên dụng VHT6022-2B
VHT6022-2B
Máy đục tượng chuyên dụng VHT6022-2B
470,000,000đ
 Máy đục tượng kết hợp đục phẳng khổ lớn đường kính phôi 60cm dài 2,2m VHT2025-6-2T60
 Máy đục tượng kết hợp đục phẳng khổ lớn đường kính phôi 60cm dài 2,2m VHT2025-6-2T60
VHT2025-6-2T60
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng khổ lớn đường kính phôi 60cm dài 2,2m VHT2025-6-2T60
475,000,000đ
 Máy CNC đục tượng chuyên dụng VHT6018-2A-1Z
 Máy CNC đục tượng chuyên dụng VHT6018-2A-1Z
VHT6018-2A-1Z
Máy CNC đục tượng chuyên dụng VHT6018-2A-1Z
500,000,000đ
 Máy CNC đục tượng chuyên dụng VHT6022-2A-1Z
 Máy CNC đục tượng chuyên dụng VHT6022-2A-1Z
VHT6022-2A-1Z
Máy CNC đục tượng chuyên dụng VHT6022-2A-1Z
520,000,000đ
 Máy đục tượng chuyên dụng VHT6018-2A
 Máy đục tượng chuyên dụng VHT6018-2A
VHT6018-2A
Máy đục tượng chuyên dụng VHT6018-2A
530,000,000đ
Máy đục tượng chuyên dụng trục Z đường kính 60cm dài 1,6m PRO VHT6016-2Z-4B
Máy đục tượng chuyên dụng trục Z đường kính 60cm dài 1,6m PRO VHT6016-2Z-4B
VHT6016-2Z-4B
Máy đục tượng chuyên dụng trục Z đường kính 60cm dài 1,6m PRO VHT6016-2Z-4B
540,000,000đ
Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z PRO-VHT6018-2Z-4B
Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z PRO-VHT6018-2Z-4B
VHT6018-2Z-4B
Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z PRO-VHT6018-2Z-4B
540,000,000đ
 Máy đục tượng chuyên dụng VHT6022-2A
 Máy đục tượng chuyên dụng VHT6022-2A
VHT6022-2A
Máy đục tượng chuyên dụng VHT6022-2A
550,000,000đ
Máy đục tượng chuyên dụng trục Z đường kính 60cm dài 1,6m PRO VHT6016-2Z-4A
Máy đục tượng chuyên dụng trục Z đường kính 60cm dài 1,6m PRO VHT6016-2Z-4A
VHT6016-2Z-4A
Máy đục tượng chuyên dụng trục Z đường kính 60cm dài 1,6m PRO VHT6016-2Z-4A
600,000,000đ
Máy đục tượng chuyên dụng VHT 7020-2B
Máy đục tượng chuyên dụng VHT 7020-2B
VHT7020-2B
Máy đục tượng chuyên dụng VHT 7020-2B
620,000,000đ
Máy đục tượng chuyên gỗ, xốp đường kính 70cm dài 2m VHT7020-2GXB
Máy đục tượng chuyên gỗ, xốp đường kính 70cm dài 2m VHT7020-2GXB
VHT7020-2GXB
Máy đục tượng chuyên gỗ, xốp đường kính 70cm dài 2m VHT7020-2GXB
630,000,000đ
Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z PRO-VHT6018-2Z-4A
Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z PRO-VHT6018-2Z-4A
VHT6018-2Z-4A
Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z PRO-VHT6018-2Z-4A
660,000,000đ
Máy CNC đục tượng chuyên dụng 2 trục Z VHT6018-6B-2Z
Máy CNC đục tượng chuyên dụng 2 trục Z VHT6018-6B-2Z
VHT6018-6B-2Z
Máy CNC đục tượng chuyên dụng 2 trục Z VHT6018-6B-2Z
710,000,000đ
Máy đục tượng chuyên dụng VHT 7020-2A
Máy đục tượng chuyên dụng VHT 7020-2A
VHT7020-2A
Máy đục tượng chuyên dụng VHT 7020-2A
720,000,000đ
Máy đục tượng chuyên dụng đường kính phôi 70cm dài 2m2
Máy đục tượng chuyên dụng đường kính phôi 70cm dài 2m2
VHT7022-4B
Máy đục tượng chuyên dụng đường kính phôi 70cm dài 2m2
800,000,000đ
Máy cnc đục tượng chuyên dụng VHT 8022-2
Máy cnc đục tượng chuyên dụng VHT 8022-2
VHT8022-2
Máy cnc đục tượng chuyên dụng VHT 8022-2
870,000,000đ
Máy đục tượng chuyên dụng đường kính phôi 70cm dài 2m2 VHT7022-4A
Máy đục tượng chuyên dụng đường kính phôi 70cm dài 2m2 VHT7022-4A
VHT7022-4A
Máy đục tượng chuyên dụng đường kính phôi 70cm dài 2m2 VHT7022-4A
900,000,000đ
Máy cnc đục tượng chuyên dụng VHT 8022-2B
Máy cnc đục tượng chuyên dụng VHT 8022-2B
VHT8022-2B
Máy cnc đục tượng chuyên dụng VHT 8022-2B
970,000,000đ
Máy cnc đục tượng chuyên dụng VHT 8022-2A
Máy cnc đục tượng chuyên dụng VHT 8022-2A
VHT8022-2A
Máy cnc đục tượng chuyên dụng VHT 8022-2A
1,019,000,000đ
Máy đục tượng chuyên dụng 4 đầu đường kính phôi 80cm dài 2m5
Máy đục tượng chuyên dụng 4 đầu đường kính phôi 80cm dài 2m5
VHT8025-4B
Máy đục tượng chuyên dụng 4 đầu đường kính phôi 80cm dài 2m5
1,800,000,000đ
Máy CNC đục tượng chuyên dụng 4 đầu đường kính phôi 80cm dài 2m5
Máy CNC đục tượng chuyên dụng 4 đầu đường kính phôi 80cm dài 2m5
VHT8025-4A
Máy CNC đục tượng chuyên dụng 4 đầu đường kính phôi 80cm dài 2m5
1,900,000,000đ
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng khổ lớn đường kính phôi 50cm dài 1,6m
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng khổ lớn đường kính phôi 50cm dài 1,6m
VHT1825-4-2T50
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng khổ lớn đường kính phôi 50cm dài 1,6m
Liên hệ
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng VHT1825-3-1T50
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng VHT1825-3-1T50
VHT1825-3-1T50
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng VHT1825-3-1T50
285,000,000đ
 Máy đục Tượng đường kính lớn 50 kết hợp đục phẳng VHT1825-4-1T
 Máy đục Tượng đường kính lớn 50 kết hợp đục phẳng VHT1825-4-1T
VHT1825-4-1T
Máy đục Tượng đường kính lớn 50 kết hợp đục phẳng VHT1825-4-1T
295,000,000đ
 Máy đục tượng kết hợp đục phẳng khổ lớn đường kính phôi 50cm dài 1,8m VHT1625-4-1T50
 Máy đục tượng kết hợp đục phẳng khổ lớn đường kính phôi 50cm dài 1,8m VHT1625-4-1T50
VHT1625-4-1T50
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng khổ lớn đường kính phôi 50cm dài 1,8m VHT1625-4-1T50
300,000,000đ
 Máy đục Tượng đường kính lớn 50 đầu đục 5,5kw kết hợp đục phẳng VHT1825-6-1T50
 Máy đục Tượng đường kính lớn 50 đầu đục 5,5kw kết hợp đục phẳng VHT1825-6-1T50
VHT1825-6-1T50
Máy đục Tượng đường kính lớn 50 đầu đục 5,5kw kết hợp đục phẳng VHT1825-6-1T50
325,000,000đ
 Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z đường kính 50cm dài 1,6m PRO-VHT5016-4-2Z
 Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z đường kính 50cm dài 1,6m PRO-VHT5016-4-2Z
VHT5016-4-2Z
Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z đường kính 50cm dài 1,6m PRO-VHT5016-4-2Z
480,000,000đ
Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z đường kính 50cm dài 2,2m PRO-VHT5022-4-2Z-B
Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z đường kính 50cm dài 2,2m PRO-VHT5022-4-2Z-B
VHT5022-4-2Z-B
Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z đường kính 50cm dài 2,2m PRO-VHT5022-4-2Z-B
500,000,000đ
Máy CNC đục tượng chuyên dụng 2 trục Z VHT5015-6B-2Z
Máy CNC đục tượng chuyên dụng 2 trục Z VHT5015-6B-2Z
VHT5015-6B-2Z
Máy CNC đục tượng chuyên dụng 2 trục Z VHT5015-6B-2Z
500,000,000đ
Máy đục tượng chuyên dụng đường kính 50cm dài 2,2m PRO-VHT5022-4-2Z-A
Máy đục tượng chuyên dụng đường kính 50cm dài 2,2m PRO-VHT5022-4-2Z-A
VHT5022-4-2Z-A
Máy đục tượng chuyên dụng đường kính 50cm dài 2,2m PRO-VHT5022-4-2Z-A
600,000,000đ
Máy CNC đục tượng chuyên dụng 2 trục Z VHT5020-6-2Z
Máy CNC đục tượng chuyên dụng 2 trục Z VHT5020-6-2Z
VHT5020-6-2Z
Máy CNC đục tượng chuyên dụng 2 trục Z VHT5020-6-2Z
610,000,000đ
Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng Soratech VHT1825-6-1T40
Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng Soratech VHT1825-6-1T40
VHT1825-6-1T40
Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng Soratech VHT1825-6-1T40
240,000,000đ
Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng Soratech VHTD1625-4-2T40
Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng Soratech VHTD1625-4-2T40
VHTD1625-4-2T40
Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng Soratech VHTD1625-4-2T40
265,000,000đ 265,000,000đ
-0%
 Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng đường kính phôi 40cm VHT1825-6-2T40
 Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng đường kính phôi 40cm VHT1825-6-2T40
VHT1825-6-2T40
Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng đường kính phôi 40cm VHT1825-6-2T40
275,000,000đ
 Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng VHTD1825-6-2T40 dài 1,4m
 Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng VHTD1825-6-2T40 dài 1,4m
VHTD1825-6-2T40
Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng VHTD1825-6-2T40 dài 1,4m
300,000,000đ
 Máy đục tượng Soratech đường kính 40cm VHT4012-4x3,2KW
 Máy đục tượng Soratech đường kính 40cm VHT4012-4x3,2KW
VHT4012-4x3,2KW
Máy đục tượng Soratech đường kính 40cm VHT4012-4x3,2KW
335,000,000đ
 Máy đục phẳng kết hợp đục tượng khổ lớn đường kính phôi 40cm VHTS1825-6-2T40
 Máy đục phẳng kết hợp đục tượng khổ lớn đường kính phôi 40cm VHTS1825-6-2T40
VHTS1825-6-2T40
Máy đục phẳng kết hợp đục tượng khổ lớn đường kính phôi 40cm VHTS1825-6-2T40
350,000,000đ
 Máy đục phẳng kết hợp đục tượng khổ lớn đường kính phôi 40cm VHT1825-6-4T40
 Máy đục phẳng kết hợp đục tượng khổ lớn đường kính phôi 40cm VHT1825-6-4T40
VHT1825-6-4T40
Máy đục phẳng kết hợp đục tượng khổ lớn đường kính phôi 40cm VHT1825-6-4T40
415,000,000đ 425,000,000đ
-2%
 Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z đường kính 40cm dài 2,2m PRO-VHT4022-4-2Z
 Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z đường kính 40cm dài 2,2m PRO-VHT4022-4-2Z
VHT4022-4-2Z
Máy đục tượng chuyên dụng 2 trục Z đường kính 40cm dài 2,2m PRO-VHT4022-4-2Z
415,000,000đ
Máy đục tượng 4D đường kính 40cm dài 1,3m VHT4013-6
Máy đục tượng 4D đường kính 40cm dài 1,3m VHT4013-6
VHT4013-6
Máy đục tượng 4D đường kính 40cm dài 1,3m VHT4013-6
455,000,000đ
Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng TN1825-8-2T30
Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng TN1825-8-2T30
TN1825-8-2T30
Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng TN1825-8-2T30
Liên hệ
Máy đục tượng gỗ Mini VHT3012-2
Máy đục tượng gỗ Mini VHT3012-2
VHT3012-2
Máy đục tượng gỗ Mini VHT3012-2
Liên hệ
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng đường kính tượng 30cm chiều dài phôi 1,5m VHT1625-4-2T30
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng đường kính tượng 30cm chiều dài phôi 1,5m VHT1625-4-2T30
VHT1625-4-2T30
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng đường kính tượng 30cm chiều dài phôi 1,5m VHT1625-4-2T30
245,000,000đ
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng đường kính tượng 30cm chiều dài phôi 1,4m TN1825-6-2T30
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng đường kính tượng 30cm chiều dài phôi 1,4m TN1825-6-2T30
TN1825-6-2T30
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng đường kính tượng 30cm chiều dài phôi 1,4m TN1825-6-2T30
250,000,000đ
 Máy đục tượng 04 đầu đường kính 30cm dài 1m4 VHT3014-4x4x2,2kw
 Máy đục tượng 04 đầu đường kính 30cm dài 1m4 VHT3014-4x4x2,2kw
VHT3014-4x4x2,2kw
Máy đục tượng 04 đầu đường kính 30cm dài 1m4 VHT3014-4x4x2,2kw
270,000,000đ
 Máy đục tượng kết hợp đục phẳng 8 đầu đường kính phôi 30cm TN1825-8-4T30
 Máy đục tượng kết hợp đục phẳng 8 đầu đường kính phôi 30cm TN1825-8-4T30
TN1825-8-4T30
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng 8 đầu đường kính phôi 30cm TN1825-8-4T30
320,000,000đ
 Máy đục tượng chuyên dụng VHT3018-8T30
 Máy đục tượng chuyên dụng VHT3018-8T30
VHT3018-8T30x2,2kw
Máy đục tượng chuyên dụng VHT3018-8T30
380,000,000đ
Máy đục tượng 4D đường kính 30cm ( tối đa đục được 40cm) dài 1,3m
Máy đục tượng 4D đường kính 30cm ( tối đa đục được 40cm) dài 1,3m
VHT3013-6
Máy đục tượng 4D đường kính 30cm ( tối đa đục được 40cm) dài 1,3m
400,000,000đ
Máy đục tượng cùng một lúc đục được 10 tượng đường kính 30cm (tối đa 40cm) VHT3014-10T30
Máy đục tượng cùng một lúc đục được 10 tượng đường kính 30cm (tối đa 40cm) VHT3014-10T30
VHT3014-10T30
Máy đục tượng cùng một lúc đục được 10 tượng đường kính 30cm (tối đa 40cm) VHT3014-10T30
440,000,000đ
 Máy đục tượng kết hợp đục phẳng Soratech đường kính 30cm dài 1,4m VHT3018-8T30
 Máy đục tượng kết hợp đục phẳng Soratech đường kính 30cm dài 1,4m VHT3018-8T30
VHT3018-8T30
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng Soratech đường kính 30cm dài 1,4m VHT3018-8T30
450,000,000đ
Máy điêu khắc tượng và điêu khắc 3D cnc kết hợp
Máy điêu khắc tượng và điêu khắc 3D cnc kết hợp
VHT1625-2T20
Máy điêu khắc tượng và điêu khắc 3D cnc kết hợp
205,000,000đ
Máy đục phẳng 4 đầu kết hợp đục tượng
Máy đục phẳng 4 đầu kết hợp đục tượng
VHT1625-4-2T20
Máy đục phẳng 4 đầu kết hợp đục tượng
230,000,000đ
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng đường kính tượng 20cm
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng đường kính tượng 20cm
VHT1525-4T20
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng đường kính tượng 20cm
235,000,000đ
 Máy đục tượng kết hợp đục phẳng đường kính tượng 20cm VHT1825-6-6T20
 Máy đục tượng kết hợp đục phẳng đường kính tượng 20cm VHT1825-6-6T20
VHT1825-6-6T20
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng đường kính tượng 20cm VHT1825-6-6T20
285,000,000đ
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng cao cấp đường kính 20cm
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng cao cấp đường kính 20cm
VHT2518-10T20
Máy đục tượng kết hợp đục phẳng cao cấp đường kính 20cm
390,000,000đ

Các dây chuyền

Máy đục tượng gỗ kết hợp đục phẳng

Mr Hậu

Trụ sở TP.HCM

Mr Hậu - GĐ Chi Nhánh

0336225665
MsPhượng Nguyễn

Trụ sở Hà Nội

MsPhượng Nguyễn

0866584123
Mr Hồng Nhân

Trụ sở TP.HCM

Mr Hồng Nhân - NV KD

0984342566
Mr Lê Minh

Trụ sở Hà Nội

Mr Lê Minh

0968471366
Ms Tố Như

Đại lý Phú Yên

Ms Tố Như - Tư vấn máy Gỗ

0912056898